Kontakt oblastKontakt oblast Kontakt oblast
Servisní telefon
0851 398-0
BLZ & BIC
BLZ74050000
BICBYLADEM1PAS
Ručení a právní upozornění

Ručení a právní upozornění

Údaje a informace na těchto webových stránkách slouží pouze k Vaší informaci a nenahrazují osobní poradenství. Vaše Sparkasse nepřebírá žádnou zodpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů, které jsou zde dispozici. Za webové stránky třetích stran, na které Vaše Sparkasse odkazuje, nesou odpovědnost jejich provozovatelé.

Časový posun informace

Kurzy, zprávy a další obchodní a burzovní informace jsou na stránkách Vaší Sparkasse zobrazovány s minimálně patnáctiminutovým zpožděním, pokud není udáno jinak.

Toto není investiční poradenství

Údaje a informace na těchto webových stránkách nemají být chápány jako nabídka k uzavření poradenské smlouvy. Pokud si přejete osobní poradenství, kontaktujte prosím pracovníky Sparkasse.

Souhlas s užíváním prospektů

Sparkasse Passau má k dispozici souhlas s užíváním prospektů pro všechny cenné papíry, které podle § 3 ods. 3 Zákona o prospektech cenných papírů / Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nabízí a které jsou používány v souladu s podmínkami, na které je souhlas vázán.

Vyloučení právně závazných prohlášení / Důvěrnost údajů

Právně závazná prohlášení (např. úhrady, objednávky cenných papírů, blokování karet, zatížení účtu platbami) nemůžete vykonat e-mailem, ale pouze přes elektronické bankovnictví, telefonicky nebo konvenčním způsobem. Toto neplatí pro odvolání smluvních prohlášení, pokud zákonné předpisy nebo smluvní formuláře Vaší Sparkasse povolují také odvolání písemnou formou (např. e-mailem).

Mimo webové stránky, které jsou označeny jako bezpečné, není zaručená důvěrnost údajů, které pošlete emailem.

Adresáti těchto webových stránek

Tyto webové stránky se obracejí výlučně na osoby, které mají trvalé bydliště ve Spolkové republice Německo. Místo plnění všech závazků ze smluv, které byly uzavřeny se Sparkasse, je hlavní sídlo Sparkasse. Platí pouze zákony Spolkové republiky Německo.

Autorská práva

Obsah a struktura těchto webových stránek je chráněna autorskými právy. Kopírování informací a údajů, zejména používání textů, částí textů nebo obrázků je možné pouze s předchozím povolením. Uživatel smí obsahy používat pouze v rámci nabízené funkčnosti pro vlastní potřebu. Nezískává žádná práva na obsahy nebo programy. Je-li nabízen software ke stažení, je právo k použití omezeno na osobní použití v rámci webových stránek.

Odkazy na stránky Vaší Sparkasse jsou přípustné pouze s předchozím povolením. Vaše Sparkasse nepřebírá odpovědnost za zobrazení, obsah nebo jakékoliv spojení k těmto webovým stránkám na webových stránkách třetí strany.

Značky a loga

Značky a loga, které jsou použity na těchto internetových stránkách, jsou chráněny autorskými právy. Tyto značky a loga nemohou být použity bez předchozího povolení.

Ceny a služby

Ceny a služby

V tomto odstavci najdete aktuální ceník, přehled cen a služeb a také důležité informace Sparkasse Musterstadt ve formátu PDF. Abyste si tyto soubory mohl(a) prohlédnout, uložit a vytisknout, potřebujete libovolný program, který otevírá soubory PDF. Například Adobe Reader, který si můžete bezplatně stáhnout u Adobe. Tyto dokumenty jsou v němčině.

Ceník

Ceník obsahuje základní údaje k cenám služeb poskytovaných fyzickým osobám.

Prohlédnout si PDF dokument

Přehled cen a služeb

Přehled cen a služeb obsahuje ostatní produkty a služby.

Prohlédnout si PDF dokument

Přehled relevantních ukazatelů rizik

Přehled relevantních ukazatelů rizik obsahuje údaje, které vyžaduje Capital Requirements Regulation (CRR).

Prohlédnout si PDF dokument

Bürgerkonto (Účet pro každého)

Vaše Sparkasse se řídí prohlášením německých subjektů Sparkasse o Bürgerkonto (Účtu pro každého).

Prohlédnout si PDF dokument

Basiskonto (Základní účet)

Basiskonto (Základní účet) je platební konto se základními funkcemi bez přečerpání. Zde najdete nejdůležitější informace o Basiskonto (Základním účtu) a formulář žádosti.

Informace pro spotřebitele (PDF)

Žádost o Basiskonto (Základní účet) (PDF)

Pomoc při změně účtu

Zde najdete aktuální informace pro spotřebitele o pomoci při změně účtu ve formátu PDF. Vaše Sparkasse ráda informuje jako přijímající poskytovatel platebních služeb Vaše platební partnery. Obraťte se ohledně tohoto tématu na Vašeho poradce na pobočce.

Prohlédnout si PDF dokument
Elektronická žádost

Elektronická žádost

Jak zažádat

Na těchto webových stránkách máte kromě podrobných informací a dokumentů, které Vám pomohou se správně rozhodnout, také možnost vyplnit elektronickou žádost. Máte tři možnosti, jak žádost zaslat. Můžete volit - v závislosti na produktu - mezi žádostí pomocí PIN/TAN, e-mailem a vytisknutím žádosti. Rozhodněte sami, kterou možnost chcete využít. Zde najdete další informace o jednotlivých způsobech zaslání žádosti.

PIN/TAN

Podmínkou pro zaslání žádosti pomocí PIN/TAN je, že už jste zákazníkem našeho elektronického bankovnictví. V tomto případě jděte nejdříve na první stránku Vašeho elektronického bankovnictví. Legitimujte se zadáním Vašeho uživatelského jména a Vašeho PIN na první stránce. Potom vyplňte příslušný formulář žádosti. Přehled zadaných údajů se Vám zobrazí ke kontrole na další stránce. Potom prosím potvrďte tyto údaje zadáním vyžádaného TAN.

E-mail

Také při tomto zaslání žádosti vyplňte prosím nejdřív příslušný elektronický formulář. Přehled zadaných údajů se Vám zobrazí ke kontrole na další stránce. Potom prosím zašlete žádost Vaší Sparkasse e-mailem.
You will be shown all of your data again before submitting it and then asked to send the e-mail to your Sparkasse.

Vytisknutí

Při tomto zaslání žádosti vyplňte prosím nejdřív příslušný elektronický formulář. Přehled zadaných údajů se Vám zobrazí ke kontrole v náhledu pro tisk. Potom vytiskněte Vaši žádost a zašlete ji poštou nebo faxem.

Potvrzení o přijetí

Smlouva je uzavřena, když obdržíte od Sparkasse potvrzení o přijetí. Toto neplatí, pokud další formální požadavky vyžadují Váš podpis.

Kontrola chyb při zadání

Údaje zákazníků jsou v elektronickém formuláři žádosti kontrolovány, zda jsou úplné a správné. Kromě toho je přehled těchto údajů ještě jednou zobrazen ke kontrole, abyste mohl(a) opravit případné chyby.

Šifrování údajů v žádosti

Všechny údaje ve Vaší žádosti jsou bezpečně přenášeny internetem. Vaše Sparkasse využívá systému přenosu dat,  který je založen na SSL protokolu. Pomocí SSL protokolu je veškerý přenos dat mezi Vaším prohlížečem a serverem Sparkasse šifrován. Díky tomu jsou Vaše údaje chráněny před neoprávněným přístupem třetích.

Ukládání údajů obsažených v žádost

Údaje obsažené v žádosti jsou u Vaší Sparkasse elektronicky ukládány. Kromě toho Vám zašleme Vaše smlouvy v kopii. Na požádání Vám umožníme náhled do těchto údajů.

Jazyky

Podklady k žádosti jsou v němčině.

Systém pojištění

Systém pojištění

Jednotlivé Sparkasse nejsou přednostně zaměřeny na získávání nejvyšších možných zisků. Proto se vyhýbají přehnaným rizikům. Přesto se nedá nikdy zcela vyloučit, že se jeden subjekt dostane do hospodářských potíží. Finanční skupina Sparkasse proto má proto systém pojištění, který chrání jednotlivé subjekty. Tento je od 3. července 2015 uznán jako systém pojištění vkladů podle Zákona o pojištění vkladů / Einlagesicherungsgesetz (EinSiG).

Silný garanční systém

Tento systém se skládá ze 13-ti institucí: 

  • z 11-ti garančních fondů regionálních sdružení Sparkasse a Giro,
  • z garančního fondu společností Landesbausparkasse LBS (stavební spořitelny jednotlivých spolkových zemí) a
  • z garanční rezervy bank jednotlivých spolkových zemí (Landesbanken) a centrál Giro.

Od založení tohoto systému pojištění v 70. letech nedošlo u žádné partnerské instituce k výpadku plnění. U finanční skupiny Sparkasse ještě žádný zákazník nepřišel o své vklady nebo úroky.

Uplatnění směrnice Evropské Unie

Dne 3. července 2015 začal v Německu platit Zákon o pojištění vkladů / Einlagensicherungsgesetz (EinSiG). Tento zákon uplatňuje příslušnou směrnici Evropské Unie. Finanční skupina Sparkasse aktualizovala svůj systém pojištění podle této zákonné předlohy. A nechala ho uznat jako systém pojištění vkladů podle Zákona o pojištění vkladů (EinSiG).

Dobrovolné pojištění jednotlivých institucí

Nejdůležitějším cílem tohoto pojištění je zabezpečení všech zastřešených subjektů a odvrácení všech hrozících nebo reálně existujících hospodářských potíží. Takto má být zajištěno, aby plnění z pojištění vkladu nebylo potřeba a aby trvalé obchodní vztahy se zákazníky probíhaly bez omezení."

Zákonné pojištění vkladů

Systém pojištění jednotlivých subjektů finanční skupiny Sparkasse je úředně uznán jako systém pojištění vkladů podle Zákona o pojištění vkladů (EinSiG). Kdyby toto pojištění jednotlivých subjektů výjimečně nebylo účinné, má každý zákazník právo na náhradu svých vkladů do výše 100.000 Euro. Rozhodující je zde Zákon o pojištění vkladů (EinSiG).

i